Identification data

Name: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím ( Association for Mentally Challenged People)

Type of the service: Day Care Centre for children and adults

Address: Priateľstva 2654/2, 94501 Komárno

IČO: 35613441

Legal Counsel of ZPMP in Komárno: Mgr. Mária Múčková

Principal and social worker: Mgr Iveta Šoókiová

Contact: phone number/fax: 035/7702594; mob.: 0911/253 875

E-mail: zpmpvkn@stonline.sk